Пријавете неправилност

Тука може да пријавите неправилност од укажана здравствена заштита.
Вашата пријава ќе ја разгледа Државниот санитарен и здравствен инспекторат, по што ќе преземе соодветни мерки согласно своите законски надлежности.
Ве молиме во полето за текст детално и со точни податоци (пожелно е да наведете и контакт телефон) и да ја опишете неправилноста која сакате да ја пријавите.

Вашето име (задолжително)

Вашиот Email (задолжително)

Адреса на живеење (задолжително)

Вашата порака

Внесете ги карактерите од сликата
captcha